אבוג’ן- חממות

אבוג’ן בע”מ היא חברה ישראלית העוסקת במחקר ופיתוח להשבחת צמחים באמצעים ביוטכנולוגיים. הטכנולוגיות של החברה משלבת מערכות לבדיקת גנים בצמחים, ניסויי שדה ויכולות ייצור מידע גנומי ייחודי.

1333799486207Photo 003.3

Comments are closed.