Category Archives: כתבות מקצועיות

התייעלות בתהליכי ייצור – בניית מודל על בסיס מתודולוגיית Lean Production

Lean Production: אחת מאבני הדרך החשובות בהעלאת רווחי הפירמות בעולם היא התייעלות מתמשכת(Continues Improving). אחת המתודולוגיות להתייעלות הינה מתודולוגיית ייצור רזה (Lean Production) המתרכזת בהקטנת הבזבוז (Muda) ובהעלאת ערך מוסף ללקוח .אחת המטרות הבסיסיות של ייצור רזה היא העלמה והקטנה של גורמי הבזבוז שמתרחשים בתהליכים השונים בפירמה. הגדרת הבזבוז היא כל דבר...
קרא עוד

תהליכים לוגיסטיים- בעיות ופתרונות

מבוא

תהליכים לוגיסטיים בארגון הוא שם כולל לכל התהליכים העוסקים בשינוע ועיבוד חומרים עד הפיכתם למוצרים מוגמרים והגעתם ללקוח.

מאמר זה מציג את המערכת הלוגיסטית הנורמטיבית בארגון היצרני וכן בעיות אופייניות והכלים הנחוצים לארגון לפתרונן.

התהליכים הלוגיסטיים בארגון יצרני, כוללים:

• תכנון
• רכש
• אחסנה
• ייצור

התרשים הבא מציג באופן סכמתי את המערכת הלוגיסטית בארגון יצרני:
התכנון (תפ"י-...

קרא עוד

ניהול שרשרת אספקה

מבוא ניהול תהליכי שרשרת אספקה טומן בחובו נושאים רבים ובהם מיפוי שוק, אסטרטגיית הפצה, חיזוי, תזמון ייצור וניהול תוצ"ג. זהו חלק אינטגרלי ובלתי נפרד במדד להצלחת החברה. ניהול שרשרת האספקה עובר כחוט השני בכל תחומי הפעילות של החברה (שיווק, מו"פ, לקוחות) ומהווה למרות חשיבותו נושא כאוב בחברות רבות. הנחת היסוד בכל ניהול שרשרת אספקה צריכה להיות: "לספק בצורה...
קרא עוד

טורח או כורח O.E.E

השאלה השגורה ביותר בנושא ה - O.E.E בכל ארגון שאליו הגעתי היא, כמה זה טוב: 70% זה טוב , 40% זה טוב ? 95% זה טוב? והתשובה לכולם זהה: הכל טוב. ופה מתחילה הסתירה איך זה ייתכן? ולמה זה קורה? מהו O.E.E – Overall Equipment Efficiency ? מדד זה פותח בשנות ה – 70 כחלק ממתודולוגית ה –...
קרא עוד