Category Archives: Lean

התייעלות בתהליכי ייצור – בניית מודל על בסיס מתודולוגיית Lean Production

Lean Production: אחת מאבני הדרך החשובות בהעלאת רווחי הפירמות בעולם היא התייעלות מתמשכת(Continues Improving). אחת המתודולוגיות להתייעלות הינה מתודולוגיית ייצור רזה (Lean Production) המתרכזת בהקטנת הבזבוז (Muda) ובהעלאת ערך מוסף ללקוח .אחת המטרות הבסיסיות של ייצור רזה היא העלמה והקטנה של גורמי הבזבוז שמתרחשים בתהליכים השונים בפירמה. הגדרת הבזבוז היא כל דבר...
קרא עוד

העצמת עובדים ו- LEAN

בעשורים האחרונים המונח הון אנושי הפך להיות שגור בפיו של כל מנהל ללא קשר למיקומו בדרג הארגוני. את המונח הגדירו כלכלנים מסוף שנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת (ג,. בקר,ג,. שולץ). בבסיס ההנחה נמצאת הגישה שכח האדם של הפירמה מניב לה תועלות הניתנות לשליטה והכוונה ע"י הפירמה. בעשורים האחרונים מיושמת בעולם ובארץ, מתודולוגיית ה- lean...
קרא עוד

תהליכי התייעלות בתקופות האטה ומיתון

רקע כללי ארגונים רבים נתקלים בימים אלה במציאות עגומה של משק עולמי ומקומי בהאטה ובמיתון. הסימנים המידיים הם ירידה בביקושים, בהזמנות ובמכירות, ובמקביל – גידול מבהיל ברמות המלאי, וכמובן: ירידה דרסטית ומהירה ברווחיות. תגובות המנהלים למצבים המתוארים הינן שונות, בהתאם לניסיונו ואופיו של כל מנהל, ובהתאם למצבו הספציפי של כל ארגון. תגובות אופיניות יכולות להיות : הורדה חדה במחירי...
קרא עוד

מחויבות ההנהלה בשינויים ארגוניים תפעוליים בארגון

לא נטעה אם נאמר, שהמטרה של כל ארגון פיננסי הקיים בעולמנו היא מטרה אינסופית – מקסום הרווחים באמצעות הגדלת קצב התפוקה והוזלת עלויות הייצור (בהנחה שלא מדובר במלכ"ר ושקיים ביקוש למוצר בשוק).

T.O.C - תורת האילוצים, Lean Manufacturing - ייצור רזה, Concurrent Engineering – הנדסה משולבת ועוד, הן רק חלק קטן מתורות בתחום הניהול, שפותחו על...

קרא עוד