Portfolio Category: התייעלות

יח”מ

יח"מ הינה אגודה שיתופית חקלאית של קיבוצי חבל מעון ומתפעלת בתי מיון ואריזה. מטרת הפרויקט: ייעול תהליכי העבודה במערכי האריזה במפעל. * בוצע אבחון תפעולי נרחב הכולל ניתוח תהליכי העבודה בבתי האריזה. * הוגדרו ויושמו תהליכי אריזה על בסיס מתודולוגיית LEAN. * בוצעו 5S במחלקות. * נבנה גוף תפ"י למתן מענה לכלל המחלקות. * טיפול ממוקד לצמצום גורמי הבזבוז בנושאי: פחת, סיווגים,...
קרא עוד

פלסטופיל

פלסטופיל מתמחה בייצור יריעות פלסטיות גמישות לאריזה בעיקר לתעשיות המזון. מטרת הפרויקט: שיפור וייעול מערך האקסטרוזיה להקטנת פחתים והגדלת תפוקות המערך. * תכנון ובניית כלי מחשובי להפקת תכנית עבודה חודשית, תוך התחשבות באילוצי ייצור שונים. תוצרי יישום המודל: - צמצום מספר ה- Setups הגורמים לפחת גבוה. - התייעלות בכח אדם. - תחזית ייצור רבעונית המשמשת כבסיס להסכם מסגרת מול ספקי חומרי הגלם...
קרא עוד

תאת טכנולוגיות

תאת טכנולוגיות מתמחה בעיצוב, פיתוח וייצור של מחליפי חום ליישומים אוויריים ויבשתיים. מטרת הפרויקט: שיפור וייעול מערך הייצור והתפעול, להקטנת פחתים והגדלת תפוקות המערך. * שינוי מבנה ארגוני והגדרת תפקיד חד-ערכי לכל פונקציה. * הקמת גוף תפ"י מרכזי לתכנון כלל פעילויות הייצור, כולל בקרה באמצעות מדדי ביצוע (KPI). * יישום 5S במחלקות הייצור השונות. * ארגון מחדש של אמצעי ייצור לצורך...
קרא עוד

אלוני

אלוני הינה החברה הוותיקה בארץ בתחום מוצרי הגמר לבית (ריצוף, חיפוי קירות, כלים סניטריים ועוד). מטרת הפרויקט: שיפור וייעול מערך האחסון, התפעול, וההפצה של המרכז הלוגיסטי. * ארגון מחדש של מערך האחסון, כולל הקמת אזור ייעודי לפריטים הנמכרים ביותר. * טיפול במלאי איתי ומת. * הגדרת והטמעת תהליכי עבודה חוצי ארגון מרגע קבלת ההזמנה ועד אספקתה ללקוח. * ויסות...
קרא עוד