החזון שלנו

לוג מחויבת להוביל ולהטמיע תהליכי שיפור מתמיד בתפיסה העסקית, הארגונית והטכנולוגית של חברות ומוסדות במשק הישראלי, על מנת לאפשר ללקוחותיה השגת יתרונות יחסיים על פני המתחרים ועמידה בדרישות שוק משתנות לאורך שנים רבות.

מימוש חזונה של לוג מבוסס על העקרונות הבאים:

– שביעות רצון לקוח

– שימת דגש על עמידה מלאה בייעדי הפרויקט ולשביעות הרצון המלאה של הלקוח.

– תוך מתן פתרונות למכשולים פנים וחוץ ארגוניים הקיימים בעת ביצוע תהליך יישום והטמעת

   התהליכים בארגון.

– אובייקטיביות

– מחויבות מקצועית אך ורק ללקוח ללא תלות בשום גורם אחר.

– מקצועיות

– חשיפה מתמדת של הצוות המקצועי של לוג למתודולוגיות חדשניות בתחומי הניהול, הנדסה,

   מערכות מידע וטכנולוגיה חדשה על מנת להבטיח מתן פתרונות יצירתיים וחדשניים ללקוחותיה.

– ישימות ואחריות

לוג פועלת כחברה מייעצת אך רואה עצמה בעיקר כחברה המיישמת ומטמיעה את המלצותיה עד להשגת מלוא יעדי הפרויקט.
צוותי עבודה אינטרדיסציפלינריים.
לכל פרוייקט ועל פי צרכיו מותאם צוות עבודה רב תחומי ייעודי, המונחה על ידי מנהלי פרוייקטים ומהנדסים בכירים עתירי ניסיון וידע.
מעורבות ישירה של הנהלת החברה.
מנכ”ל לוג מקבל אחריות ניהול עליונה על כל אחד מהפרוייקטים המבוצעים על ידי החברה וזאת על מנת להבטיח ללקוח קשר אישי וכן את הפתרון הטוב והמהיר ביותר לכל סוגיה.

ggggg