Recent Posts by amiros

תהליכי התייעלות בתקופות האטה ומיתון

רקע כללי ארגונים רבים נתקלים בימים אלה במציאות עגומה של משק עולמי ומקומי בהאטה ובמיתון. הסימנים המידיים הם ירידה בביקושים, בהזמנות ובמכירות, ובמקביל – גידול מבהיל ברמות המלאי, וכמובן: ירידה דרסטית ומהירה ברווחיות. תגובות המנהלים למצבים המתוארים הינן שונות, בהתאם לניסיונו ואופיו של כל מנהל, ובהתאם למצבו הספציפי של כל ארגון. תגובות אופיניות יכולות להיות : הורדה חדה במחירי...
קרא עוד

מחויבות ההנהלה בשינויים ארגוניים תפעוליים בארגון

לא נטעה אם נאמר, שהמטרה של כל ארגון פיננסי הקיים בעולמנו היא מטרה אינסופית – מקסום הרווחים באמצעות הגדלת קצב התפוקה והוזלת עלויות הייצור (בהנחה שלא מדובר במלכ"ר ושקיים ביקוש למוצר בשוק).

T.O.C - תורת האילוצים, Lean Manufacturing - ייצור רזה, Concurrent Engineering – הנדסה משולבת ועוד, הן רק חלק קטן מתורות בתחום הניהול, שפותחו על...

קרא עוד

תכנון קווי ייצור

אחת מאבני הדרך החשובות במתודולוגיות LEAN PRODUCTIO הינה STANDART WORK, שמטרתה הפיכה של כל מערך הייצור למערך ידידותי לעובד, קל לניהול ולתפעול תחת הכותרת SELL ONE MAKE ONE. מתודולוגית ה- LEAN דוגלת ביישום מערכי ייצור "רזים" המשמשים במעט משאבי מפעל ככל הניתן, תוך שמירה על יכולת מקסימלית לשונות ומנטליות ייצור. המתודולוגיה מטפלת בכל אספקט של מערכי...
קרא עוד

שרשרת האספקה ומתודולוגיית LEAN PRODUCTION

לסביבה התחרותית בה אנו חיים, השלכות רבות על התנהלות השוק והכוחות הפועלים בו. רבים מן המוצרים הם בעלי משך חיים קצר במיוחד, לעתים של מספר חודשים בלבד, ומאידך, דרישות הצרכנים ותדירותן גבוהות במיוחד. סביבת שוק שכזו מחייבת חברות ומפעלים למקד את מאמציהם בשיפור וייעול שרשרת האספקה על מנת לעמוד בדרישות הצרכנים ולהתאים עצמן לכוחות השוק...

קרא עוד

Recent Comments by amiros

    No comments by amiros yet.