Category Archives: שרשרת אספקה

תהליכים לוגיסטיים- בעיות ופתרונות

מבוא

תהליכים לוגיסטיים בארגון הוא שם כולל לכל התהליכים העוסקים בשינוע ועיבוד חומרים עד הפיכתם למוצרים מוגמרים והגעתם ללקוח.

מאמר זה מציג את המערכת הלוגיסטית הנורמטיבית בארגון היצרני וכן בעיות אופייניות והכלים הנחוצים לארגון לפתרונן.

התהליכים הלוגיסטיים בארגון יצרני, כוללים:

• תכנון
• רכש
• אחסנה
• ייצור

התרשים הבא מציג באופן סכמתי את המערכת הלוגיסטית בארגון יצרני:
התכנון (תפ"י-...

קרא עוד

ניהול שרשרת אספקה

מבוא ניהול תהליכי שרשרת אספקה טומן בחובו נושאים רבים ובהם מיפוי שוק, אסטרטגיית הפצה, חיזוי, תזמון ייצור וניהול תוצ"ג. זהו חלק אינטגרלי ובלתי נפרד במדד להצלחת החברה. ניהול שרשרת האספקה עובר כחוט השני בכל תחומי הפעילות של החברה (שיווק, מו"פ, לקוחות) ומהווה למרות חשיבותו נושא כאוב בחברות רבות. הנחת היסוד בכל ניהול שרשרת אספקה צריכה להיות: "לספק בצורה...
קרא עוד