יח”מ

יח”מ הינה אגודה שיתופית חקלאית של קיבוצי חבל מעון ומתפעלת בתי מיון ואריזה.
מטרת הפרויקט:
ייעול תהליכי העבודה במערכי האריזה במפעל.
* בוצע אבחון תפעולי נרחב הכולל ניתוח תהליכי העבודה בבתי האריזה.
* הוגדרו ויושמו תהליכי אריזה על בסיס מתודולוגיית LEAN.
* בוצעו 5S במחלקות.
* נבנה גוף תפ”י למתן מענה לכלל המחלקות.
* טיפול ממוקד לצמצום גורמי הבזבוז בנושאי: פחת, סיווגים, שינוע.
* מערכת תגמול עובדים לצורך העלאת המוטיבציה והתפוקה.
הישגי הפרויקט:
העלאת קצב העבודה וצמצום עלויות התפעול בבתי האריזה.

maon

Comments are closed.