תאת טכנולוגיות

תאת טכנולוגיות מתמחה בעיצוב, פיתוח וייצור של מחליפי חום ליישומים אוויריים ויבשתיים.
מטרת הפרויקט:
שיפור וייעול מערך הייצור והתפעול, להקטנת פחתים והגדלת תפוקות המערך.
* שינוי מבנה ארגוני והגדרת תפקיד חד-ערכי לכל פונקציה.
* הקמת גוף תפ”י מרכזי לתכנון כלל פעילויות הייצור, כולל בקרה באמצעות מדדי ביצוע (KPI).
* יישום 5S במחלקות הייצור השונות.
* ארגון מחדש של אמצעי ייצור לצורך צמצום השינוע והניטול.
* יישום שיטת קנבאן למלאי בתהליך להקטנת משך הכנת קיט.
* מחלקת אחזקה- מעבר מאחזקת שבר לאחזקה מונעת/מתוכננת.
* הטמעת בקרת איכות במקור (Source Inspection) משולבת נוהך ויזואלי בכל שלבי תהליך הייצור.
* הקמת צוותים ייעודיים לבחינת התהליכים ומציאת סיבות השורש לאי- האיכות.
הישגי הפרויקט:
הגדלת תפוקות.
קיצור משך הטיפול בהזמנת לקוח.
הקטנת עלויות אי-איכות.

Tat-Technologies

Comments are closed.