פלסטופיל

פלסטופיל מתמחה בייצור יריעות פלסטיות גמישות לאריזה בעיקר לתעשיות המזון.
מטרת הפרויקט:
שיפור וייעול מערך האקסטרוזיה להקטנת פחתים והגדלת תפוקות המערך.
* תכנון ובניית כלי מחשובי להפקת תכנית עבודה חודשית, תוך התחשבות באילוצי ייצור שונים.
תוצרי יישום המודל:
– צמצום מספר ה- Setups הגורמים לפחת גבוה.
– התייעלות בכח אדם.
– תחזית ייצור רבעונית המשמשת כבסיס להסכם מסגרת מול ספקי חומרי הגלם (מו”מ להורדת עלויות).
– הקטנת רמות מלאי חומרי גלם.
– תכנון זמנים עבור טיפולי אחזקה יזומים ופיתוחים הנדסיים.
* תכנון ויישום מודל תגמול מחלקתי מבוסס תפוקה ואיכות.
הישגי הפרויקט:
שיפור מדד OEE במחלקת אקסטרוזיה.
מדד OEE מהווה את היחס בין כמות מוצר תקין שיוצר לעומת הכמות הכוללת שניתן היה לייצר באותו פרק זמן.
(OEE=Availability*Performance*Quality)

plastopil

Comments are closed.